Veteranene forteller

Trygve Martinsen

Fredrikstaddistriktet

AIL Fremad på banen igjen!

Frihet, sundhet, kultur – arbeideridrettsbevegelsens stolte valgspråk.
Utgangspunktet kunne være fattigslig nok, med elendige baner, hjemmelagde drakter, arbeidsledige medlemmer.
AIL Fremad-veteranene Harald Henriksen, Trygve Martinsen, Arnold Pettersen, Oddvar Sundby, Harald Ulriksen, er igjen på banen og minnes.
Ett er de alle enige om: Kameratskapet var det viktigste.

Les mer