Veteranene forteller

vanlige (og uvanlige) folk forteller om sin hverdag i forrige århundre.

Veteranene forteller

Med Demokraten på brystet og ryggen

En avis kan anvendes til så mangt. Trygve Nilsen brukte den som ekstra isolasjon når det blåste som kaldest ved Denofa-brygga. Såvidt fylt 16 år vandret han en dag inn porten på fabrikken. Over 60 år senere hadde han sin siste arbeidsdag i vakta. Trygve Nilsen arbeidet ved de fleste steder innen bedriften. På veggen hjemme henger diplomet for lang og tro tjeneste, på kommoden står sølv- og krystall – erkjentlighet fra bedrift og fagforening: -En bra arbeidsplass, sier veteranen.

Les mer