Med Demokraten på brystet og ryggen

En avis kan anvendes til så mangt. Trygve Nilsen brukte den som ekstra isolasjon når det blåste som kaldest ved Denofa-brygga. Såvidt fylt 16 år vandret han en dag inn porten på fabrikken. Over 60 år senere hadde han sin siste arbeidsdag i vakta. Trygve Nilsen arbeidet ved de fleste steder innen bedriften. På veggen hjemme henger diplomet for lang og tro tjeneste, på kommoden står sølv- og krystall – erkjentlighet fra bedrift og fagforening: -En bra arbeidsplass, sier veteranen.

Les mer