Veteranene forteller

Wessel Danielsen

Fredrikstaddistriktet

Franske låser og svaleromper

Bjørnegården, City, Haugeåsen u-skole, Krematoriet, Kreditkassen, aldershjemmet på Leie – Wessel Danielsen har vært med på å bygge dem alle sammen.
Fra han starta hos Søland og Sønner i børjan av tredveåra har byggmester Wessel Danielsen opplevd de store forandringene i faget. Stenulla erstattet lera i stubbloftet, den elektriske saga har avløst håndsaga.
– Yrkesstolthet og fagkunnskap må være bærebjelker i bransjen, slår Wessel Danielsen fast.

Les mer