Veteranene forteller

Wilhelm Edvardsen

Fredrikstaddistriktet

Da kassererne satt som løver i bur

Pensjonert banksjef Wilhelm Edvardsen, et stykke levende bankhistorie, runder snart de åtti: Bankkarrieren startet med et sommervikariat i 1927 i Christiania Bank og Kreditkasses ærverdige tempel på Stortorget i Oslo. Så gikk den unge bankmann gradene fra filialsjef til avdelingssjef og tjenestegjorde 1 1/2 år i Midlands Bank i London. Wilhelm Edvardsen var første rektor ved Kreditkassens interne bankskole, og elev og senere lærer ved Bankhøyskolen. Fra 1956 øverste leder i Fredrikstad og Omegns Bank, etter fusjoneringen i 1969 banksjef i Kreditkassen i Fredrikstad.

Les mer