Veteranene forteller

William Mikalsen

KommunisthistorieSarpsborgdistriktet

Fra Proletarrøsten til Østfold Arbeiderblad

William Mikalsen forteller her hvordan det var å utgi en kommunistisk lokalavis i et Norge herjet av krise og arbeidsløshet. Østfold Arbeiderblad ble utgitt i Sarpsborg fra 4. mars 1933 til 18. desember 1937. Den var organ for NKP. Avisen kom ut ukentlig og ble lansert med undertittelen «Hvori opptatt Arbeidets Rett, Fredrikstad» og «Proletar-Røsten, Sarpsborg».

Les mer
Spania 1936-39

Fra Sundløkka til Ebrofronten

«Nu kjemper Spania for hele verdens demokrati, for hele verdens arbeiderklasse, mot tysk og italiensk fascisme, mot den internasjonale fascisme. Det spanske folks blod fra Guernica og Almeria roper til oss. Det spanske folk venter vår hjelp. La oss gjøre Ibsens parole til levende liv:
En bror i nød. Hver mann på dekk – Her hjelper rappe råd.»

Slik skrev Egede Nissen i 1938. I juli 1936 hadde borgerkrigen i Spania brutt ut, 2 3/4 år senere, i mars 1939, er den spanske republikk nedkjempet og fascistgeneralen Franco holder sitt inntog i Madrid. Madrids slagord «no pasaran – de skal ikke slippe forbi» – svarte ikke lenger til virkeligheten.
William Mikalsen (Sarpsborg) forteller om den lokale Spaniakomiteen og om Einar Juul Pettersen fra Sundløkka som falt i Spania.

Les mer
Andre verdenskrigSarpsborgdistriktet

William – fra Sverige med koffert full av sprengstoff

Onsdag (1984) fylte William Mikalsen 85 år. For 44 år siden fant han sin plass i motstandsarbeidet organisert av Norges Kommunistiske Parti. Med kone og en stor ungeflokk hjemme, med den ene sønnen i Sachsenhausen, drar han rundt – i Mosjøen, i Sverige, i Østfold. Som kurér, organisator og produsent av illegale aviser.

Selv sier han det ikke er stort å skrive om – det var så mange andre partikamerater som gjorde så mye mer…

Les mer
Sarpsborgdistriktet

Konflikten ved Nes lense

Ved Nes lense fantes en kamptradisjon. Så tidlig som i 1852 gikk fløteme her til streik – noe
som sikkert henger sammen med Marcus Thranes agitasjon og organisering rundt om i distriktet.
Neste konflikt fant sted i 1908 – også dengang tok Tømmerdirektionen streikebrytere i bruk.
Slik skileirer agitatoren Waldemar Carlsen arbeidemes reaksjon dengang: «…Intet ukvemsord lød, ingen sten suste, ingen stokk løftedes til slag. Kameratene bare lo, en uendelig bitende hånlatter over disse som var så usle at de falt sine kamerater i ryggen».
Også i 1926 drar arbeidsfolk fra Fredrikstad, Greåker og Sarpsborg oppover for å forklare –
streikebryteme hvilken skitten geskjeft de drev. Vi har snakket med en av dem som dro oppover til Nes denne høsten 1926, William Mikalsen fra Alvimhaugen.

Les mer